Konkurs „Spisowe rebusy językowe”

6 kwietnia 2021

Urząd Statystyczny w Lublinie zaprasza wszystkich użytkowników Facebooka do udziału w konkursie „Spisowe rebusy językowe”.

Cele Konkursu:

  • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród użytkowników obserwujących profil Organizatora na Facebooku;
  • poszerzenie kompetencji językowych z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (Aktualizacja – NSP 2021 potrwa o 3 miesiące dłużej tj. do 30 września br.) i stanowi najobszerniejszą informację statystyczną o ludności i jej warunkach życia;
  • rozwijanie zdolności logicznego myślenia.

Konkurs będzie składał się z serii pojedynczych zadań – rebusów – publikowanych na profilu Urzędu Statystycznego w Lublinie na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/UrzadStatystycznyLublin

Po opublikowaniu każdego z zadań osoba chcąca wziąć udział w konkursie powinna przesłać odpowiedź w wiadomości e-mail na adres: k.siemiaszko@stat.gov.pl

W tytule wiadomości należy wpisać „Rebus nr …” (podając numer rebusu). Pięć pierwszych osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie danego rebusu otrzyma zestaw gadżetów spisowych.

Pierwsze zadanie konkursowe zostało opublikowane w czwartek 1 kwietnia 2021 r. Konkurs trwa do końca czerwca bieżącego roku.

Zachęcamy do polubienia profilu na Facebooku i brania udziału również w innych konkursach!

Regulamin konkursu

Zachęcamy również do śledzenia strony Urzędu Statystycznego w Lublinie poświęconej konkursom NSP 2021, dostępnej pod adresem https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00