Konkurs „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020”

10 listopada 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zaprasza do udziału w konkursie „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020”.

Celem konkursu jest:

  • ­promocja i popularyzacja biblioteki;
  • ­promocja książki i czytania;
  • rozwijanie kreatywności;
  • integracja mieszkańców z biblioteką;
  • wzmacnianie więzi społecznych;
  • ­promocja gminy Wyryki.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe, ­ dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Hasła należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biblioteka.wyryki@onet.eu bądź pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie z dopiskiem „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020” na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki do 31 grudnia 2020 roku. Wszystkie hasła muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać dane kontaktowe, tj. adres i nr telefonu.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Regulamin Konkursu „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00