Konferencja pod hasłem „W obronie Boga i Ojczyzny”

23 marca 2022

17 marca 2022 r. w sali wielofunkcyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach odbyła się konferencja pod hasłem „W obronie Boga i Ojczyzny” zorganizowana przez Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Wyrykach.

Konferencja była poprzedzona wystawieniem posterunku honorowego, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pamiątkową tablicą – w hołdzie Żołnierzom III Batalionu 7 pp Legionów Armii Krajowej pod dowództwem mjr. Bolesława Flisiuka ps. „Jarema”.

W trakcie spotkania Ksiądz Waldemar Tkaczuk został odznaczony Odznaką Honorową „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” nadanej przez Zarząd Główny za wybitne osiągnięcia przyczyniające się do realizacji statutowych zadań Związku i popularyzowanie akowskich ideałów.

Dr Piotr Gawryszczak wygłosił wykład w którym, przybliżył temat powstania Armii Krajowej, wysłuchaliśmy także biografii „Życie i posługa kapłańska ks. Marcelego Weissa”. Następnie laureaci konkursu „W obronie Boga i Ojczyzny” poświęconego ks. Marcelemu Weissowi, proboszczowi Lubieńskiemu odebrali dyplomy i nagrody.

Prezentacji militariów wykonała Grupa Rekonstrukcji Historycznych im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze.

Wójt Gminy Wyryki Mirosław Torbicz oraz Pani Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek wręczyli prymusom szkoły stypendia naukowe przyznane przez Radę Gminy Wyryki. Prezentacja piosenek patriotycznych w wykonaniu uczniów były pięknym dopełnieniem uroczystości.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00