Komunikat – URZĄD OTWARTY DLA INTERESANTÓW

20 maja 2020

Wejście do naszego Urzędu Gminy możliwe jest dla wszystkich interesantów. Urząd Gminy Wyryki jest czynny w stałych godzinach, a pracownicy są dostępni do dyspozycji mieszkańców. Z uwagi na prowadzone prace termomodernizacyjne czynne jest tylko jedno z wejść.

Obowiązkowe jest zachowanie zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej, w tym, w szczególności zakrywanie ust i nosa oraz zachowywanie bezpiecznej odległości.

Zaleca się korzystanie z dostępnych w urzędzie zasobników z płynem dezynfekującym do rąk.

Kontakt z urzędem możliwy jest również poprzez:

Numer telefonu: 82 59 13 003
Adres e-mail: sekretariat@wyryki.eu
ePUAP: www.epuap.gov.pl   (instrukcja)
lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22- 205 Wyryki

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00