Informacja o przeprowadzeniu ankiety do opracowania Diagnozy problemów społecznych

20 marca 2019

Na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie przeprowadzona lokalna diagnoza problemów społecznych. W związku z powyższym w najbliższych dniach na terenie naszej gminy pojawią się ankieterzy Krajowego Ośrodka Kształcenia Administracji i przeprowadzą badanie wśród: mieszkańców, uczniów oraz sprzedawców w punktach sprzedaży alkoholu.

Pytania będą obejmowały obszary takie jak: alkohol, nikotynizm, narkotyki, dopalacze, przemoc i cyberprzemoc, a także uzależnienie od komputera wśród młodzieży szkolnej.

Wszystkich dorosłych mieszkańców, którzy spotkają ankietera prosimy o rzetelne wypełnienie anonimowej ankiety (papierowej).

W przypadku uczniów szkół podstawowych ankieta realizowana jest w sposób elektroniczny, czyli online na komputerach szkolnych w godzinach lekcyjnych.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie opracowana diagnoza obejmująca m.in.:

  • zdiagnozowanie stanu społeczeństwa jako całości i poszczególnych jego grup,
  • zidentyfikowanie problemów społecznych, w tym problemów ,,ukrytych”, nieuświadomionych,
  • określenie skali i zakresu problemu oraz grup społecznych, których te problemy dotyczą, – wskazanie przyczyn zastanej sytuacji,
  • pozyskanie informacji i danych niezbędnych do planowania działań oraz tworzenia odpowiednich programów,
  • zwiększenie skuteczności realizowanych programów profilaktycznych,
  • przeciwdziałanie sytuacjom niepożądanym i niebezpiecznym.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrykach

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00