Grupa Łucznicza „Łuczykije”

11 lipca 2023

Podczas XIII Jarmarku Leśnego w Wyrykach zainaugurowała swoją działalność młodzieżowa Grupa Łucznicza „Łuczykije”, która dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Poleskie Psy Ratownicze otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu łuczniczego w ramach Projektu z Aktywnej Lubelszczyzny.

Podczas warsztatów łuczniczych w czasie trwania Jarmarku Leśnego swoich sił w strzelaniu z łuku spróbowało blisko 70 osób, a w zorganizowanym w trakcie tej imprezy, Turnieju Łuczniczym wzięło udział 28 osób w 3 kategoriach wiekowych (juniorzy, młodzicy, seniorzy) z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Po zakończonym turnieju część uczestników wyraziła swoją gotowość do wzięcia udziału zajęciach Grupy Łuczniczej, która będzie się regularnie spotykała przez okres wakacji.

Zajęcia nowopowstałej Grupy Łuczniczej dla dzieci, młodzieży i dorosłych będą się odbywały przez okres wakacyjny w piątki o godz. 17.00 przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy i życzymy tej inicjatywie powodzenia!

Logotypy Nowe FIO, Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszenia Czajnia

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00