Eliminacje 53 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

15 marca 2019

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie przy współpracy Starostw Powiatowych oraz Domów Kultury organizuje kolejny Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych.

W Przeglądzie mogą wziąć udział:

  • kapele ludowe, których skład powinien być zgodny ze wzorami naszego regionu,
  • zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),
  • instrumentaliści,
  • śpiewacy bez towarzyszenia instrumentalnego (z wyłaczeniem liry korbowej),

Kapele ludowe, zespoły śpiewacze i soliści z terenu powiatu włodawskiego odbędą eliminajce we Włodawskim Domu Kultury, 13 kwietnia 2019 r. od godz. 10.00. Kartę zgłoszenia należy przesłać do WDK na 14 dni przed ustalonym terminem.

Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru, zespoły śpiewacze i solistów zachęca się do uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy, jak również pieśni weselnych, pogrzebowych, sobótkowych, żniwnych i dożynkowych oraz ballad.

Kapele i zespoły śpiewacze, instrumentaliści i śpiewacy w ramach Wojewódzkiego Przeglądu wykonywać będą po trzy utwory.

W Wojewódzkim Przeglądzie mogą brać udział pretendenci do Konkursu Mistrz i Uczeń, który polega na prezentowaniu przez dzieci tradycji instrumentalnych i śpiewaczych przejętych od mistrzów. W tej kategorii uczestnicy wykonują po dwa utwory.

Do udziału w OFKiŚL nie mogą być zakwalifikowani laureaci tegoż Festiwalu z lat 2017, 2018 (kapele i instrumentaliści), 2016, 2017, 2018 (zespoły śpiewacze i śpiewacy).

W wyniku Wojewódzkiego Przeglądu najlepsze kapele, zespoły śpiewacze i soliści zostaną zakwalifikowani na 53. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu do konkursu lub do udziału w koncertach towarzyszwących oraz/lub do 53. Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00