Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

2 października 2019

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kilka dni temu został ogłoszony konkurs w ramach działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. Już niebawem będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na budowie i modernizacji jednostek wytwarzania energii cieplnej oraz instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym także oświetlenia ulicznego.

Na co i kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski?

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządy terytorialnego lub ich związki,
  • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego),
  • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii cieplnej .
  2. Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenia ulicznego (budowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego finansowana jest przez JST zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) będzie możliwa do realizacji bez względu kto jest jego właścicielem).

Wnioski można składać w terminie od 25-10-2019 do 25-11-2019. Zachęcamy małe i średnie przedsiębiorstwa do składania wniosków.

Więcej informacji o naborze: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1655-5_5_promocja_niskoemisyjnosci.html?fbclid=IwAR2r-YybHSMTUaci6A7i8RZnSlvZ4xGgrw9qQiT4O9yF5vJwQIOgz4ygxtM

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00