Dotacja na prace konserwatorskie zabytkowego feretronu

22 czerwca 2021

W dniu 16 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Wyryki Mirosław Torbicz oraz ks. Tomasz Łotysz, Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie zawarli umowę, na mocy której parafia otrzyma dotację w wysokości 7 187,27 zł na prace konserwatorskie feretronu z ikonami „Podwyższenie Krzyża Świętego” i „Matka Boska” z cerkwi prawosławnej w Horostycie wpisanego do rejestru zabytków ruchomych. Udzielenie dotacji jest możliwe dzięki realizowanemu w gminie Wyryki funduszowi sołeckiemu oraz podjętym przez Radę Gminy w bieżącym roku uchwałom określającym zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Wyryki oraz o udzieleniu dotacji na ww. zadanie.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00