Cyfrowe Inspiracje w Gminie Wyryki

9 maja 2019
Mikroprojekt pn: „Cyfrowe Inspiracje w Gminie Wyryki” realizowany jest przez Gminę Wyryki. Współfinansowany jest ze środków UE w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej współfinansowanego z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz Rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Całkowita wartość projektu: 26 880,00 zł,
Wysokość dofinansowania: 26 880,00 zł

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych, u 48 mieszkańców Gminy Wyryki, którzy ukończyli 25 rok życia, poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe do 31.07.2019 r.

Szkolenia komputerowe skierowane do mieszkańców gminy Wyryki prowadzone będą w ramach następujących modułów:

  • „Kultura w sieci”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Rodzic w Internecie”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia szkoleń: maj 2019 r. – lipiec 2019 r.
W ramach spotkania oferujemy poczęstunek oraz inne prezenty jak pendrive.

Zapisy i szczegółowe informacje już wkrótce!

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00