Ankieta internetowa Poleskiej Doliny Bugu

20 stycznia 2023

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje publiczne z obszaru gmin: Włodawa wiejska i miejska, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk oraz Hanna do wypełnienia krótkiej ankiety internetowej, w której można zgłaszać swoje sugestie dotyczących kierunków rozwoju obszaru Poleskiej Doliny Bugu w nowym okresie wsparcia 2023-2027.

Wyniki ankiety pomogą określić obszary wsparcia w ramach LSR na lata 2023-2027 oraz wskażą kategorie osób, które warto wspierać.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZhbTfND6Fe9vsF0xmS53boj5GJe4HQr8udvO6TLVuo52pyw/viewform?usp=pp_url

Wypełnienie ankiety jest anonimowe i zajmie ok 5 minut.

Serdecznie dziękuję za pomoc w przygotowaniu LSR LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Marta Drejewicz
p.o. Dyrektor Biura LGD Stowarzyszenia
„Poleska Dolina Bugu”

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00