79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – uruchomienie syren alarmowych

31 lipca 2023

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz w celu uczczenia pamięci poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego, w 79 rocznicę wybuchu Powstania, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 na czas 1 min. na terenie województwa lubelskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe wchodzące w skład systemów alarmowania i wykrywania.

Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Pismo DOLiZK-OL.5510.132023 – 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – uruchomienie syren alarmowych

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00