Kim jesteśmy ?

Jesteśmy grupą działającą w województwie lubelskim, w Gminie Wyryki.

Naszymi działaniami wspieramy Policję w prowadzeniu poszukiwań osób zaginionych w terenie otwartym (lasy, łąki, obszary trudnodostępne). Do działań poszukiwawczych wykorzystujemy odpowiednio przeszkolone do tego typu pracy, psy. To dla nas priorytetowe zadanie, by wyszkolić przewodników psów ratowniczych i ich czworonogów w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych, potwierdzonych certyfikacją państwową, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych.

Członkowie naszej grupy zdobywają również specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie taktyki i techniki działań poszukiwawczych, które potwierdzamy zdobytymi dyplomami ukończonych kursów, między innymi z zakresu lokalizacji osób zasypanych, topografii, systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS) planistyki, czy szeroko pojętej obsługi specjalistycznego sprzętu.

Działamy głownie na Lubelszczyźnie, a dokładnie w zachodniej części Polesia (stąd funkcjonująca również nazwa Polesie Lubelskie). Polesie to malowniczy obszar, rozciągający się na terenie Polski, Białorusi i Ukrainy. Tu znajduje się największe skupisko bagien i torfowisk w naszym kraju. To również ogromny areał terenów otwartych i lasów, co zdecydowanie przemawia na naszą korzyść. Tereny zielone sprzyjają bardzo dobremu przygotowaniu naszych psów do działań poszukiwawczo – ratowniczych, zwłaszcza w zakresie specjalności terenowej.

Jesteśmy pierwszą tego typu jednostką, powstałą na terenie województwa lubelskiego. Pierwszą taką grupą działającą na Polesiu oraz na całej ścianie wschodniej naszego kraju.