Poleskie Psy Ratownicze

Psy odgrywają znaczącą rolę w ratownictwie. Dobrze wyszkolony pies ratownik potrafi zastąpić pracę nawet kilkudziesięciu osób. Takie zwierzę sprawdza się w ekstremalnych warunkach pogodowych i terenowych. Jest bardziej skuteczne niż najnowocześniejszy sprzęt. Wśród psów ratowniczych wyróżnia się psy poszukiwawcze terenowe, gruzowiskowe i lawinowe.

Myślimy i działamy zespołowo – przyświecają nam wspólne cele i priorytety. Jednoczy nas wspólny zapał i przede wszystkim, chęć pomocy innym.

Nakreślenie jasnych zasad działania i umiejętne podzielenie zadań na etapy to podstawa pracy naszego zespołu.

Kształcimy przyszłych liderów, którzy w ramach naszej grupy, realizują się w swoich obszarach zainteresowania.

Jesteśmy grupą działającą w województwie lubelskim, w Gminie Wyryki.

Naszymi działaniami wspieramy Policję w prowadzeniu poszukiwań osób zaginionych w terenie otwartym (lasy, łąki, obszary trudnodostępne). Do działań poszukiwawczych wykorzystujemy odpowiednio przeszkolone do tego typu pracy, psy. To dla nas priorytetowe zadanie, by wyszkolić przewodników psów ratowniczych i ich czworonogów w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych, potwierdzonych certyfikacją państwową, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych.

Członkowie naszej grupy zdobywają również specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie taktyki i techniki działań poszukiwawczych, które potwierdzamy zdobytymi dyplomami ukończonych kursów, między innymi z zakresu lokalizacji osób zasypanych, topografii, systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS) planistyki, czy szeroko pojętej obsługi specjalistycznego sprzętu.

Działamy głownie na Lubelszczyźnie, a dokładnie w zachodniej części Polesia (stąd funkcjonująca również nazwa Polesie Lubelskie). Polesie to malowniczy obszar, rozciągający się na terenie Polski, Białorusi i Ukrainy. Tu znajduje się największe skupisko bagien i torfowisk w naszym kraju. To również ogromny areał terenów otwartych i lasów, co zdecydowanie przemawia na naszą korzyść. Tereny zielone sprzyjają bardzo dobremu przygotowaniu naszych psów do działań poszukiwawczo – ratowniczych, zwłaszcza w zakresie specjalności terenowej.

Jesteśmy pierwszą tego typu jednostką, powstałą na terenie województwa lubelskiego. Pierwszą taką grupą działającą na Polesiu oraz na całej ścianie wschodniej naszego kraju.

Wyszkolenie psa ratowniczego to nie wszystko czym się zajmujemy. W rzeczywistości zadań i celów w obszarze naszego działania jest znacznie więcej.

Do nich należą:

 • Prowadzenie działalności poszukiwawczo-ratowniczej oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
 • Współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnie ratownictwem.
 • Nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, o takim samym lub podobnym profilu działania, w kraju i za granicą.
 • Nabór i szkolenie kadry ratowniczej.
 • Edukacja w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wypadkom.
 • Działania profilaktyczne na rzecz zapobiegania wypadkom i innym zagrożeniom życia i zdrowia.
 • Działalność w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.
 • Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu.
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Przeciwdziałanie oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Aktywizacja w działania społecznie użyteczne, dzieci, młodzież oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe i ruchowe.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz promocja sportu i zdrowego trybu życia.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, kultury współżycia i integracji środowiskowej poprzez uczestnictwo w realizacji zadań grupy.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych na obszarach będących terenem działalności.
 • Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcie ich ochroną i otoczenie opieką.
 • Propagowanie, pomoc oraz edukacja w zakresie przestrzegania praw zwierząt obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ekologia oraz ochrona środowiska naturalnego.
 • Uczestnictwo w imprezach sportowych, edukacyjnych i innych Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalność charytatywna.

Zanim zdecydujesz się na przystąpienie do naszej grupy, zapoznaj się z informacją na temat tego, kim jesteśmy i w jakim obszarze działamy – to pozwoli Ci upewnić się, że taki rodzaj działalności jest właśnie dla Ciebie  

 

Kogo szukamy? 

Przede wszystkim, przyszłych przewodników psów ratowniczych. Ale to nie wszystko – w naszej jednostce może działać nie tylko przewodnik psa ratowniczego. Zapraszamy również kierowców, oraz kandydatów na nawigatorów, planistów, techników, pozorantów oraz wszystkie osoby, chcące włączyć się w pomóc przy organizacji działań naszej grupy poszukiwawczo ratowniczej.  

 

Kiedy możesz się zgłosić? 

Osoba chcąca dołączyć do naszej jednostki może zgłosić się do nas w każdej chwili po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym. 

Zanim rozpoczniemy wspólny trening, kandydat musi wypełnić ankietę, oraz podpisać stosowne dokumenty, jakie obowiązują przy przyjęciu nowej osoby do grupy poszukiwawczo ratowniczej. 

 

Czego oczekujemy od Ciebie?  

 • musisz być osobą pełnoletnią, wykazującą się dobrym zdrowiem oraz dobrą kondycją fizyczną i psychiczną.
 • musisz mieć własny transport (nasze treningi odbywają się w różnych porach dnia a czasami i w nocy. Często w różnych warunkach pogodowych. To przede wszystkim tereny zalesione, gdzie nie dojedziesz komunikacją miejską). 
 • musisz być dyspozycyjny i mieć dużo czasu wolnego:
  W związku z tym Twoja obecność na treningach jest obowiązkowa i musi być dla Ciebie priorytetemPoza treningiem który odbywa się dwa razy w tygodniu, angażujemy się w wiele innych, czasochłonnych zadań, które są tak samo ważne jak działalność poszukiwawczo ratownicza.   

Zastanów się, czy będziesz miał na to wszystko czas? 

Nie chcemy osób, dla których nasza praca będzie chwilową zachcianką czy kaprysem, który może szybko się znudzić.   

 • oczekujemy uczciwości i etycznego działania – wiedz, że działamy pro bono! 

Za bycie członkiem naszej grupy poszukiwawczo ratowniczej nie wypłacamy stałej gratyfikacji finansowej. Jesteśmy wolontariuszami, którzy działają na rzecz innych osób.  

Jeśli zakładasz, że wstępując w szeregi naszej jednostki znajdziesz sposób na „dorobienie sobie kilku groszy”, czy zrealizujesz przede wszystkim własne cele, takie jak: bezpłatne wyszkolenie własnego psa, bezpłatne zdobycie kwalifikacji czy wypromowanie się w mediach społecznościowych na tle działania grupy, to wiedz, że nie jest to miejsce dla Ciebie.  

W naszym zespole liczy się cała grupa i jej wspólny sukces, dlatego przywiązujemy ogromną wagę do etyki i uczciwości działań każdego członka naszej jednostki  

 

Czego oczekujemy od przyszłego przewodnika psa ratowniczego 

Drogi kandydacie na przewodnika psa ratowniczego – wstępując w nasze szeregi, wiedz że nie zajmujemy się komercyjnym szkoleniem psów.  

Aby uniknąć takich nieporozumień, każdy kandydat na przewodnika psa ratowniczego musi przejść przez cały proces rekrutacji i stażu, który kończy się wraz z uzyskaniem certyfikacji przez przewodnika i jego psa, wydanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.  

Wiedz, że gdy zostaniesz wykwalifikowanym ratownikiem, nigdy nie będziesz znał dnia ani godziny akcji, do której zostaniesz zadysponowany, więc jeśli jesteś osobą, która lubi mieć wszystko dokładnie poukładane i nie lubisz nagłych zmian w zaplanowanym wcześniej harmonogramie dnia, to prawdopodobnie taka działalność nie będzie ci odpowiadać. 

 

Jeśli mimo wszystko, chcesz zostać przewodnikiem psa ratowniczego, zapoznaj się z kolejnymi etapami przyjęcia i stażu.

Przed Tobą: 

 • Rozmowa kwalifikacyjna 
 • Wypełnienie stosownych dokumentów 
 • Poddanie psa testom przydatności do pracy.  
 • Jeśli zwierzę otrzyma pozytywną ocenę, kandydat wraz ze zwierzęciem zostaje przyjęty na okres próbny. Okres próbny może trwać od 3 do 12 miesięcy.  
 • Jeśli kandydat przejdzie pozytywnie okres próbny w jednostce, zostaje on automatycznie zakwalifikowany do stażu kandydackiego.  
 • Staż kończy się wraz z uzyskaniem dyplomu potwierdzającego zdanie Egzaminu Państwowego klasy I terenowej, specjalności ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.   
 • Grupa zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania współpracy z kandydatem, jeśli zaistnieją ku temu okoliczności. 

 

Co zyskujesz działając w naszej grupie poszukiwawczo ratowniczej 

Zastanawiasz się, co będziesz z tego miał, działając w naszym zespole?  

Jako członek naszej grupy: 

 • Korzystasz z bezpłatnych szkoleń,  
 • Korzystasz z możliwości bezpłatnego wyszkolenia własnego psa, którego efektem końcowym jest zdany egzamin klasy I terenowej specjalności ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej 
 • Zdobywasz ciekawą i specjalistyczną wiedzę  
 • Zdobywasz w naszej jednostce cenne doświadczenie 
 • Nabywasz wiele nowych umiejętności 
 • Odczuwasz satysfakcję z niesienia pomocy innym.  
 • Bierzesz udział w ciekawych projektach 
 • Poznajesz ciekawych ludzi a być może zyskujesz wiele nowych przyjaźni.  

Jeśli powyższe wytyczne nie zniechęciły Cię do działania w naszym zespole i nadal chcesz wstąpić w nasze szeregi, skontaktuj się telefonicznie z naszym koordynatorem grupy, Ewą Jabłońską.

Poleskie Psy Ratownicze

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax 82 59 13 106
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00