Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Zmiany w płatnościach opłaty za odpady komunalne

2 stycznia 2020

Informujemy, że począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy

prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Parczewie oddział w Wyrykach o numerze

65 8042 0006 0680 0101 2000 0310

Powyższe ustalenie jest wynikiem zmiany przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 6r ust. 1ab.

Stawka opłaty za odpady komunalne począwszy od 1 stycznia 2020 r. wynosi 8,00 zł miesięczne od jenego mieszkańca za odpady segregowane.

wstecz