Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Zawiadomienie Starosty Włodawskiego o wyłożeniu operatu (Wyryki - ewidencja budynków) - pomiar uzupełniający

11 lutego 2020

Zawiadomienie Starosty Włodawskiego o wyłożeniu do wglądu operatu z modernizacji gruntów i budynków obrębów objętych projektem e-Geodezja etap II cz. 82 (założenie ewidencji budynków na terenie gminy Wyryki), dotyczące pomiaru uzupełniającego budynków w obrębie Wyryki wykonywanego w ramach projektu "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego".

Zgodnie z art. 24a par. 5 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.  U. 2019 poz. 725 ze zm.) Starosta Włodawski przedstawia zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu operatu z modernizacji gruntów i budynków obrębów objętych projektem e-Geodezja etap II cz. 82 (założenie ewidencji budynków na terenie gminy Wyryki).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Geodetą Powiatowym - Panem Mieczysławem Maksymiukiem tel.  82 57 21 580 wew. 27.

ZAWIADOMIENIE

wstecz