Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wyryki

13 grudnia 2018

Wójt Gminy Wyryki zgodnie z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wyryki.

Celem konsultacji jest przedstawienie mieszkańcom poszczególnych sołectw projektów statutów sołectw Gminy Wyryki w celu wyrażenia przez nich opinii o przedmiotowym projekcie.

Termin konsultacji wyznaczony w terminie  od 14 grudnia do 27 grudnia 2018r. Uwagi do projektu statutów można zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Wyryki 154, 22-205 Wyryki lub na adres mailowy sekretariat@wyryki.eu

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są sołtysi poszczególnych sołectw oraz Iwona Kwiatkowska – sekretariat Urzędu Gminy. Niezgłoszenie uwag w w/w terminie będzie równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektów statutów.

Projekty statutów do konsultacji

wstecz