Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Wznowienie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

24 stycznia 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza, że został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną - w formie papierowej.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w terminie do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

 1. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:
  a) aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
  b) użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
  c) użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

  Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.

  Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja papierowa), lub poprzez ePUAP po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wysyłka wniosku wyłącznie elektronicznie – wymagana wyłącznie wersja elektroniczna).

  W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.
   
 2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego podpisaną wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW. Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w Bazie Wiedzy portalu.
   
 3. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób o którym mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale).

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze należy składać w Biurze Programu Czyste Powietrze, Al. Kraśnicka 31 w Lublinie, 3 piętro, lokal 302 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.30 lub za pośrednictwem poczty / kuriera na adres: Biuro Programu Czyste Powietrze, Al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin.

Pytania, wątpliwości i trudności dotyczące Programu Czyste Powietrze prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:

 • 81 503 00 08
 • 81 503 00 30
 • 81 503 01 04

oraz na adres e-mailowy: czystepowietrze@wfos.lublin.pl

Więcej informacji na stronie: WFOSIGW w Lublinie

wstecz