Urząd Gminy Wyryki

Wyryki 154, 22-205, Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 003
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat - Kaplonosy

25 października 2017

Wójt Gminy Wyryki informuje, że przeznacza do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyryki. Nieruchomości posiadają uregulowany stan prawny w Sądzie Rejonowym we Włodawie i wolne są od obciążeń.

1/ położone w miejscowości Kaplonosy, oznaczone w ewidencji gruntów nr:
- 167 (część o pow. 1,15 ha) - min. wysokość czynszu wynosi 1,38 q żyta rocznie,

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy, a w przypadku dwóch lub więcej na jedną nieruchomość, wyłonienie dzierżawcy nastąpi w wyniku zaoferowania wyższego czynszu.

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat - R. 72241.4.17

wstecz