Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

4 czerwca 2019

Wójt Gminy Wyryki informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych – w wyborach tajnych.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 5913003 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Wyryki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Informacja dla kandydatów na ławników - Sąd Rejonowy we Włodawie

wstecz