Urząd Gminy Wyryki

Wyryki 154, 22-205, Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 003
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Upływa termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie!

11 maja 2017

Przypominamy o upływającym w dniu 15 maja terminie składania wniosków o płatności obszarowe, jednocześnie informujemy, że TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NIE ZOSTANIE PRZEDŁUŻONY.

Do Biura Powiatowego we Włodawie na dzień 10 maja 2017 r. wpłynęło tylko ok. 60%  wniosków, z przewidywanej liczby wniosków która powinna zostać złożona we Włodawskim biurze.

Termin upływa 15 maja 2017 r. i Biuro Powiatowe we Włodawie obawia się czy wszyscy beneficjenci zdążą złożyć wnioski w wymaganym terminie. Nie złożenie wniosku w terminie skutkuje sankcjami – obniżeniem wielkości dopłat a po 9 czerwca odmową płatności. A w niektórych przypadkach (np. wniosków rolno-środowiskowych) również zwrotem dotychczas pobranych płatności.

Aby umożliwić jak największej liczbie beneficjentów złożenie wniosku Biuro Powiatowe we Włodawie jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach:  6:00-20:00. Pracuje również w sobotę (13 maja) w godzinach 6:00-20:00. W ostatnim dniu składania wniosków – poniedziałek 15 maja pracują od 6:00- do ostatniego beneficjenta.

wstecz