Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Skrócenie terminu składania wniosków suszowych

12 lipca 2019

W związku z rozpoczęciem zbioru upraw na terenie Gminy Wyryki, informujemy o skróceniu terminu składania oświadczeń o poniesionych szkodach w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą. W związku z powyższym prosimy wszystkich poszkodowanych o składanie do Urzędu Gminy Wyryki oświadczeń o szkodach spowodowanych przez suszę w gospodarstwach rolnych do dnia 26.07.2019 r. (włącznie)

Oświadczenia składane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

wstecz