Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

17 lipca 2019

Polski Czerwony Krzyż Odział Rejonowy we Włodawie informuje, że skierowania uprawniające do odbioru żywności w ramach PO PŻ wystawiane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrykach w dniach: 01.08.2019- 15.09.2019 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.,) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie

wstecz