Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Podpisanie umów z mieszkańcami - uczestnikami projektu dot. OZE

5 września 2019

Osoby, które składały ankiety dotyczące montażu odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstw domowych (solary, fotowoltaika, kotły na biomasę) proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Wyryki w dniach od piątku 6 września 2019 r. do czwartku 12 września 2019 r. w celu podpisania umów:

I. Umowa o udziale w projekcie.

Do umowy konieczny będzie numer działki oraz adres budynku, w którym ma być montowana instalacja (jeżeli nie zostały podane w ankiecie).
Podpisanie umowy łączy się z opłatą 200,00 zł na dokumentację projektową (płatna na podstawie druku otrzymanego w Urzędzie Gminy). W przypadku złożenia więcej, niż jednej ankiety opłata będzie obowiązywała od każdej instalacji (np. solary i fotowoltaika – 400 zł). Umowę podpisuje osoba przystępująca do projektu.

II. Umowa użyczenia nieruchomości.

Do umowy konieczne są nr dowodu osobistego (paszportu) i PESEL wszystkich właścicieli użyczanej działki.
Jednym z elementów umowy jest deklaracja wpłaty wkładu własnego mieszkańca do projektu, która zostanie uiszczona w przypadku realizacji projektu przez gminę:

  • dla solarów – 2.400 zł netto;
  • dla fotowoltaiki – 3.900 zł netto;
  • dla kotłów na biomasę – 3.900 zł netto.

Stawki podatku VAT, które mogą powiększyć powyższe opłaty wynoszą:

  • dla instalacji umieszczonej na budynku mieszkalnym oraz kotłów na biomasę – 8%;
  • dla instalacji umieszczonej na budynku gospodarczym lub gruncie – 23%.

Uwaga: umowę podpisują wszyscy współwłaściciele działki.

wstecz