Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Pierwszy Dzień Wiosny i Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca 2019

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Nie przypadkowo zbiega się on w czasie z początkiem kalendarzowej wiosny. Święto to zostało ustanowione w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ celem podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania naszej planety.

Tematem Międzynarodowego Dnia Lasów w 2019 roku są: „Lasy i Edukacja".

        Warto wiedzieć, że powierzchnia lasów w Polsce wciąż się zwiększa. Na przestrzeni 68 lat udało nam się zwiększyć lesistość kraju z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od 1995 do 2012 roku posadzono 33 tys. ha lasów.

        Gmina Wyryki wyróżnia się zasobami ekologicznymi ponieważ zadrzewienia obejmują ok. 12,3 tys. ha co stanowi ok. 56 % powierzchni całej gminy z czego lasy prywatne stanowią ok. 16,5 % powierzchni zasobów leśnych. Na jednego mieszkańca Gminy przypada zatem około 4,69 ha lasu.

        Zapraszamy więc do sadzenia drzew, sprzątania lasów oraz do odwiedzania lasów nie tylko dziś, ale jak najczęściej! Pamiętajmy też o tym by o nie dbać, by móc cieszyć się nimi zawsze.

wstecz