Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Nowe formularze na podatki lokalne

9 lipca 2019

Urząd Gminy Wyryki informuje, że Ministerstwo Finansów udostępniło nowe wzory deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

W tym miejscu znajdują się obowiązujące od 01.07.2019 r. formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Poniżej zamieszczamy linki do poszczególnych rozporządzeń Ministra Finansów:
- w zakresie podatku od nieruchomości – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001104/O/D2019110...
- w zakresie podatku rolnego – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001105/O/D20191105...
- w zakresie podatku leśnego - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001126/O/D2019112....

wstecz