Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

„Nagroda Trzeciego Sektora

17 września 2018

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu „Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej za działalność w sektorze pozarządowym.

Konkurs skierowany jest do członków organizacji, samorządów, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań trzeciego sektora oraz do samych organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego.

Celem konkursu jest podkreślenie istoty działalności trzeciego sektora w lokalnych społecznościach województwa lubelskiego oraz wyróżnienie osób zaangażowanych w budowanie prawidłowych relacji między samorządem, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi (czyli tzw. ,,trzecim sektorem”). Nagrody pozwolą na wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz trzeciego sektora oraz promujących działalność organizacyjną w społeczności lokalnej i poza nią, a także ukażą rangę organizacji pozarządowych.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają jednostki samorządów terytorialnych,  organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze, a także członkowie organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Kategoria I : Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2017

Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2017

Kategoria III: Osobowość Trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2017

Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2017

Kategoria V: Wolontariusz roku 2017

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 4 października 2018 roku w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Zgłoszenia kandydatów do nagród można składać do 20 września br. w zamkniętych kopertach z napisem „Nagroda Trzeciego Sektora” oraz wybraną kategorią w Kancelarii Ogólnej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (poziom 0) lub w formie listownej na adres: CSK, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin.

Zgłoszenia można również wysyłać drogą mailową na adres: agnieszka.drewniak@spotkaniakultur.com

Link do formularza i informacji znajduje się poniżej:

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/20572/

„Nagrody Trzeciego Sektora”przyznane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego zostaną wręczone w dniu 4 października 2018 r. na uroczystej Gali III Sektorapodczas LUBELSKIEGO FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH 2018.

wstecz