Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Konsultacje społeczne - zmiana nazwy miejscowości

12 marca 2019

Wójt Gminy Wyryki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości „Wyryki”, rodzaj kolonia na „Wyryki-Kolonia”, rodzaj kolonia.

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części określa nazwy poszczególnych miejscowości w Polsce oraz ich rodzaj. W wykazie tym miejscowość Wyryki-Kolonia została określona jako Wyryki, rodzaj miejscowości kolonia. Nazwa jest niepełna, a z tego wykazu korzystają m.in. Urząd Skarbowy, czy Urząd Stanu Cywilnego, a to z kolei powoduje np. problemy meldunkowe mieszkańców Wyryk-Kolonii.

Na prośbę mieszkańców podjęto działania mające na celu dokonanie przez właściwego Ministra stosownej zmiany w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części.

Komunikat Wójta Gminy Wyryki w sprawie przeprowadenia konsultacji społecznych.

Ankieta dotycząca zmiany nazwy miejscowości.

wstecz