Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Komunikat - URZĄD OTWARTY DLA INTERESANTÓW

20 maja 2020

Wejście do naszego Urzędu Gminy możliwe jest dla wszystkich interesantów. Urząd Gminy Wyryki jest czynny w stałych godzinach, a pracownicy są dostępni do dyspozycji mieszkańców. Z uwagi na prowadzone prace termomodernizacyjne czynne jest tylko jedno z wejść.

Obowiązkowe jest zachowanie zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej, w tym, w szczególności zakrywanie ust i nosa oraz zachowywanie bezpiecznej odległości.

Zaleca się korzystanie z dostępnych w urzędzie zasobników z płynem dezynfekującym do rąk.

Kontakt z urzędem możliwy jest również poprzez:

Numer telefonu: 82 59 13 003
Adres e-mail: sekretariat@wyryki.eu
ePUAP: www.epuap.gov.pl   (instrukcja)
lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22- 205 Wyryki

wstecz