Urząd Gminy Wyryki

Wyryki 154, 22-205, Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 003
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

I etap montażu instalacji solarnych w Gminie Wyryki

9 maja 2018

Prosimy uczestników projektu pn. „Energia odnawialna w Gminie Wyryki”, którzy zakwalifikowali się na montaż instalacji solarnych w 2018 roku o dokonanie wpłaty w wysokości 2500,00 zł na konto bankowe nr 54 8042 0006 2001 0680 0101 0001 do dnia 15 maja 2018 r.

Pobierz druk wpłaty/przelewu

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Wyryki w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wartość całkowita projektu to 2 582 682,87 PLN.

wstecz