Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Harmonogram Zebrań Wiejskich 2019

8 lutego 2019

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbędą się w Gminie Wyryki zgodnie z poniższym harmonogramem.

L.p. Sołectwo Godz. Data zebrania Miejsce
1. Lubień 1500 15.02.2019 r. Świetlica wiejska
2. Suchawa 1700 15.02.2019 r. Świetlica wiejska
3. Wyryki-Kolonia 1300 16.02.2019 r. Dom sołtysa
4. Wyryki-Adampol 1500 16.02.2019 r. Świetlica Urzędu Gminy w Wyrykach
5. Wyryki-Połód 1700 16.02.2019 r. Świetlica Urzędu Gminy w Wyrykach
6. Adampol 1500 18.02.2019 r. Świetlica SPZOZ w Adampolu
7. Wyryki-Wola 1700 18.02.2019 r. Świetlica wiejska
8. Zahajki-Kolonia 1500 25.02.2019 r. Świetlica OSP w Zahajkach
9. Zahajki 1700 19.02.2019 r. Świetlica OSP w Zahajkach
10. Kaplonosy-Kolonia 1500 20.02.2019 r. Świetlica SM w Kaplonosach-Kolonii
11. Kaplonosy 1700 20.02.2019 r. Świetlica wiejska
12. Krzywowierzba 1500 21.02.2019 r. Świetlica wiejska
13. Lipówka 1500 22.02.2019 r. Świetlica wiejska
14. Ignaców 1230 23.02.2019 r. Dom sołtysa
15. Horostyta-Kolonia 1400 23.02.2019 r. Dom sołtysa
16. Horostyta 1530 23.02.2019 r. Filia GBP w Horostycie

Na zebraniu poruszane będą następujące tematy:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Omówienie budżetu Gminy na 2019 rok.
  3. Wybór Sołtysa.
  4. Wybór Rady Sołeckiej.
  5. Sprawy różne.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

wstecz