Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Dotacje na utworzenie firmy w LGD „Poleska Dolina Bugu”

30 sierpnia 2019

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w Lokalnej Grupie Działania „Poleska Dolina Bugu”

  • Termin składania wniosków: 01 - 15 X 2019 r.
  • Miejsce składania wniosków: LGD „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1
  • Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł (stała kwota)
  • Forma wsparcia: ryczałt (I transza: 64 tys. zł, II transza: 16 tys. zł)
  • Limit środków na przyznanie dotacji: 960 000,00 zł
  • Termin szkolenia przed naborem: 06 IX 2019 r. godz. 10:00 w siedzibie LGD
    (dodatkowe punkty za udział w szkoleniu)

Dla kogo dotacja: wyłącznie dla mieszkańców gmin: Włodawa (wiejska i miejska), Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus, należących co najmniej do jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR, tj.: osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD), osoby młode 18-35 lat, osoby w wieku 50+, kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.

Szczegółowe informacje dostępne w Biurze LGD w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa, na stronie internetowej: www.dolina-bugu.pl, a także udzielane e-mailowo: poleskadolinabugu@poczta.fm i telefonicznie: 732821113.

wstecz