Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Cyfrowe Inspiracje w Gminie Wyryki

9 maja 2019

Mikroprojekt pn: „Cyfrowe Inspiracje w Gminie Wyryki” realizowany jest przez Gminę Wyryki. Współfinansowany jest ze środków UE w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej współfinansowanego z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz Rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Całkowita wartość projektu: 26 880,00 zł,
Wysokość dofinansowania: 26 880,00 zł

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych, u 48 mieszkańców Gminy Wyryki, którzy ukończyli 25 rok życia, poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe do 31.07.2019 r.

Szkolenia komputerowe skierowane do mieszkańców gminy Wyryki prowadzone będą w ramach następujących modułów:

  • „Kultura w sieci”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Rodzic w Internecie”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia szkoleń: maj 2019 r. – lipiec 2019 r.
W ramach spotkania oferujemy poczęstunek oraz inne prezenty jak pendrive.

Zapisy i szczegółowe informacje już wkrótce!

wstecz