Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

„Bezpieczni bez azbestu

14 marca 2019

Gmina Wyryki podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego” realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Realizacja projektu planowana w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób fizycznych. Do wsparcia kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

  • likwidacji/demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych,
  • usunięciu/ odbioru odpadów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach poświadczonych oświadczeniem o usunięciu azbestu.

Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ustalonego terminu III naboru wniosków. O dacie składania wniosków i szczegółach poinformujemy Państwa niebawem.

  1. Film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=6bnBhKdTosk&feature=youtu.be
  2. Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=1ygpEm-ldOk

wstecz