Urząd Gminy Wyryki

Wyryki 154, 22-205, Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 003
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Aktualności

Przygarnij psa
19 lipca 2017

Wszystkich, którym los naszych czworonożnych przyjaciół nie jest obojętny, zapraszamy do adopcji zwierząt, które zostały porzucone. Czekają one na swojego „pana”. Te przygarnięte, czasem długo oczekujące na nowy dom zwierzęta, na pewno odwdzięczą się swoją wiernością.

» czytaj wiecej

Zasady przestrzegania bioasekuracji w zakresie ASF oraz spotknie infomracyjne
18 lipca 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2017 r. o godzinie 12:00 w świetlicy Urzędu Gminy Wyryki, odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy w związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF), związaną z pojawieniem się nowych ognisk choroby u świń oraz przypadków u dzików.

» czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Adampol
18 lipca 2017

Wójt Gminy Wyryki, ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyryki.

» czytaj wiecej

Zaproszenie na XXV Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem
17 lipca 2017

Jubileuszowe XXV Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem rozpocznie się w poniedziałek 17 lipca o godz. 17:00 we włodawskim amfiteatrze. Wstęp wolny.

» czytaj wiecej

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w msc. Kaplonosy, Zahajki, Adampol, Wyryki-Adampol poprzez budowę siłowni zewnętrznych
14 lipca 2017

Operacje zostały zrealizowane w roku 2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

» czytaj wiecej

Informacja dla hodowców trzody chlewnej na terenie gminy Wyryki
7 lipca 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie informuje, że decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r. zaliczyła gminę Wyryki do obszaru ochronnego w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

» czytaj wiecej

Zaproszenie na konsultacje społeczne
20 czerwca 2017

Wójt Gminy Wyryki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pt. „DIAGNOZA WIELOKRYTERIALNA Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyryki na lata 2017-2023”. Diagnoza została opracowana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wyryki.

» czytaj wiecej

„Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy
9 czerwca 2017

Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska oraz IT Config Sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie „Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy" oferującym młodym osobom m.in. szkolenia zawodowe oraz płatne staże pracy na terenie województwa lubelskiego.

» czytaj wiecej

Spotkanie partnerów projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy”
6 czerwca 2017

W dniu 1 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie partnerów poświęcone wspólnemu przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy”

» czytaj wiecej

Apteki
6 czerwca 2017

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych położonych na terenie miasta Włodawa w okresie 01.07.2017 r. - 31.12.2017 r.

» czytaj wiecej