Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Aktualności

Wyrykowski Jarmark Leśny 2014
11 sierpnia 2014

Zapraszamy na tegoroczną edycję Wyrykowskiego Jarmarku Leśnego, który odbędzie się17 sierpnia 2014 r. na placu przy Urzędzie Gminy w Wyrykach.

» czytaj wiecej

„Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia”
6 sierpnia 2014

Projekt dla osób z terenu powiatu włodawskiego posiadających status osób bezrobotnych, które są zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy otrzymują ofertę wsparcia szkoleniowego oraz możliwość otrzymania jednorazowej bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 21.900 zł.

» czytaj wiecej

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2014
31 lipca 2014

Zapraszamy do zapoznania się z planowanym programem V edycji Europejskich Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki oraz do skorzystania z proponowanych atrakcji.

» czytaj wiecej

50 plus biznes
29 lipca 2014

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt „50 plus biznes” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatu między innymi włodawskiego.

» czytaj wiecej

Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012
29 lipca 2014

Mamy przyjemność poinformować, iż pracownicy Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie we współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego przygotowali publikację pt. „Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012”. Opracowanie to stanowi nowe źródło wiedzy o regionie, różniące się od tradycyjnych publikacji statystycznych, wizualizacją danych.

» czytaj wiecej

Rolnicy mogą ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwa rolnicze
23 lipca 2014

Zawiadamiamy producentów rolnych, którzy są posiadaczami gospodarstwa rolnego, że od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Wyryki będą przyjmowane wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

» czytaj wiecej

Informacja na temat profilaktycznych badań mammograficznych
18 lipca 2014

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św Jana z Dukli informuję, że 104 z 319 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkujących na terenie gminy Wyryki, wykonało w ciągu 2 ostatnich lat profilaktyczną mammografię (co stanowi 32,60 %)

» czytaj wiecej

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Od pomysłu do sukcesu" - LGD "Ziemi Chełmskiej"
8 lipca 2014

W związku z realizacją projektu p.n. „Od pomysłu do sukcesu” w ramach Działania 6.2 PO KL, trwającego od 1 czerwca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku, informujemy o rozpoczęciu rekrutacji, która rozpoczyna się 21.07.2014 r. i trwa do 01.08.2014 r. włącznie.

» czytaj wiecej

Poleski Festiwal Anielski 2014
26 czerwca 2014

W dniach od 4 do 6 lipca odbędzie się Poleski Festiwal Anielski. Hasło tegorocznej uroczystości brzmi „Lubię Anioły”.

» czytaj wiecej