Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Aktualności

Zmiany w stypendiach socjalnych
13 kwietnia 2016

Uchwała Nr XVI/74/16 Rady Gminy Wyryki z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyryki wchodzi w życie od dnia 22 kwietnia 2016 roku.

» czytaj wiecej

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych.
13 kwietnia 2016

Wójt Gminy Wyryki zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu z mieszkańcami Gminy Wyryki zainteresowanymi dofinansowaniem na montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach prywatnych.

» czytaj wiecej

Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie azbestu - 2016
31 marca 2016

Informujemy, że przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

» czytaj wiecej

Zespół Doradztwa Rolniczego we Włodawie
11 marca 2016

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Zespół Doradztwa Rolniczego we Włodawie zaprasza na szkolenie "Agrotechnika i dobór odmian zbóż i rzepaku na powiecie włodawskim".

» czytaj wiecej

Spotkania z mieszkańcami w sprawie dofinansowania do kolektorów słonecznych
11 marca 2016

Wójt Gminy Wyryki zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach z mieszkańcami Gminy Wyryki zainteresowanymi dofinansowaniem do kolektorów słonecznych.

» czytaj wiecej

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyryki
10 marca 2016

Gmina Wyryki przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyryki”, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi.

» czytaj wiecej

Utworzono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Wyryki
16 lutego 2016

Na terenie Gminy Wyryki utworzono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w garażu przy Banku Spółdzielczym w Parczewie Oddział Wyryki.

» czytaj wiecej

Spotkanie informacyjne 09.02.2016 o usługach i instrumentach rynku pracy w Gminie Wyryki
21 stycznia 2016

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne z terenu gminy Wyryki w dniu 09.02.2016r. w godzinach 10:00 - 12:00 na spotkanie informacyjne o usługach i instrumentach rynku pracy w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyryki.

» czytaj wiecej

Harmonogram wywozu stałych odpadów komunalnych w 2016 roku
13 stycznia 2016

Urząd Gminy Wyryki udostępnia harmonogram wywozu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyryki na 2016 rok.

» czytaj wiecej

Rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r.
10 grudnia 2015

Rząd ustalił, że w 2016 r. za 1 litr oleju napędowego producenci rolni otrzymają zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 1 zł.

» czytaj wiecej