Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Aktualności

Zaproszenie na konsultacje społeczne
20 czerwca 2017

Wójt Gminy Wyryki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pt. „DIAGNOZA WIELOKRYTERIALNA Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyryki na lata 2017-2023”. Diagnoza została opracowana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wyryki.

» czytaj wiecej

„Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy
9 czerwca 2017

Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska oraz IT Config Sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie „Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy" oferującym młodym osobom m.in. szkolenia zawodowe oraz płatne staże pracy na terenie województwa lubelskiego.

» czytaj wiecej

Spotkanie partnerów projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy”
6 czerwca 2017

W dniu 1 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie partnerów poświęcone wspólnemu przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy”

» czytaj wiecej

Apteki
6 czerwca 2017

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych położonych na terenie miasta Włodawa w okresie 01.07.2017 r. - 31.12.2017 r.

» czytaj wiecej

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży - Adampol
5 czerwca 2017

Wójt Gminy Wyryki, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Wyryki w drodze przetargu.

» czytaj wiecej

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat (Lubień) - R.72241.3.17
1 czerwca 2017

Wójt Gminy Wyryki informuje, że przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyryki. Nieruchomości posiadają uregulowany stan prawny w Sądzie Rejonowym we Włodawie i wolne są od obciążeń.

» czytaj wiecej

Chlorowanie wody w wodociągu lokalnym w Suchawie
30 maja 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suchawie zawiadamia, że ze względu na awarię lokalnej sieci wodociągowej nastąpi chlorowanie wody w wodociągu lokalnym w Suchawie.

» czytaj wiecej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12 maja 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w msc. Kaplonosy, Zahajki, Adampol, Wyryki Adampol poprzez budowę siłowni zewnętrznych” zawartej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

» czytaj wiecej

Upływa termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie!
11 maja 2017

Przypominamy o upływającym w dniu 15 maja terminie składania wniosków o płatności obszarowe, jednocześnie informujemy, że TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NIE ZOSTANIE PRZEDŁUŻONY.

» czytaj wiecej

Informacja
10 maja 2017

Informujemy, że z dniem 15 maja 2017 r. upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. W związku z powyższym przypominamy o konieczności uregulowania należności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w celu uniknięcia dodatkowych kosztów.

» czytaj wiecej