Urząd Gminy Wyryki

Wyryki 154, 22-205, Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 003
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Aktualności

Zapytanie ofertowe na PFU
24 października 2016

Wójt Gminy Wyryki zaprasza do złożenia oferty cenowej na program funkcjonalno-użytkowy na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wyryki".

» czytaj wiecej

Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej
26 września 2016

na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w msc. Kaplonosy, Zahajki, Adampol, Wyryki-Adampol poprzez budowę siłowni zewnętrznej”

» czytaj wiecej

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
19 września 2016

Wójt Gminy Wyryki, działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

» czytaj wiecej

Mobilna zbiórka na terenie Gminy Wyryki
19 września 2016

W dniach 29 i 30 września 2016 r. na terenie Gminy Wyryki zostanie przeprowadzona mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

» czytaj wiecej

Przyłącz się do Wirtualnych Powiatów
5 września 2016

Spółka Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o. serdecznie zaprasza mieszkańców i inne podmioty do korzystania z usług dostępu do Internetu z wykorzystaniem sieci WP3 LTE.

» czytaj wiecej

Zapisy osób chętnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wyryki
2 września 2016

W związku z możliwością ubiegania się Gminy Wyryki o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w perspektywie PROW 2014-2020 Urząd Gminy w Wyrykach prosi wszystkich zainteresowanych budową oczyszczalni na swojej nieruchomości o zgłaszanie się do tut. Urzędu - sekretariat w terminie do 9 września 2016 roku.

» czytaj wiecej

Wyrykowski Jarmark Leśny 2016
3 sierpnia 2016

Zapraszamy na tegoroczną edycję Wyrykowskiego Jarmarku Leśnego, który odbędzie się 21 sierpnia 2016 r. na placu przy Urzędzie Gminy w Wyrykach.

» czytaj wiecej