Urząd Gminy Wyryki

Wyryki 154, 22-205, Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 003
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Aktualności

„Era młodych zawodowców”
27 marca 2017

Od 01.01.2017 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „Era młodych zawodowców”. Projekt skierowany jest do 100 (42K) osób młodych od 15 do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu m.in powiatu włodawskiego.

» czytaj wiecej

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń
21 marca 2017

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń.

» czytaj wiecej

„Start do kobiecego biznesu”
21 marca 2017

Firma Edotur Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Start do kobiecego biznesu”, w ramach którego można otrzymać bezzwrotną dotację na założenie firmy oraz finansowe wsparcie pomostowe na pierwsze 12 m-cy prowadzenia działalności.

» czytaj wiecej

Zaproszenie na szkolenie powiatowe dla rolników
21 marca 2017

28 marca Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Włodawie organizuje w Starostwie Powiatowym we Włodawie szkolenie ze zmian w płatnościach bezpośrednich w 2017 r. oraz z działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

» czytaj wiecej

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży - Kaplonosy
20 marca 2017

Wójt Gminy Wyryki, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży 1/2 prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Wyryki w drodze przetargu.

» czytaj wiecej

Zgłaszanie projektów do programu rewitalizacji
13 marca 2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, grupy nieformalne, fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, przedsiębiorców, organizacje wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie oraz instytucje działające na terenie i na rzecz Gminy Wyryki do składania propozycji swoich projektów do „Programu Rewitalizacji Gminy Wyryki”.

» czytaj wiecej

Szkolenie dla rolników
10 marca 2017

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Włodawie i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 21 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach – Wyryki-Połód 201

» czytaj wiecej

Planowe prace serwisowe WP3
28 lutego 2017

Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o. informuję, iż w dniu 01.03.2016 r. w godzinach od 13:00 do 15:00 może wystąpić 30 minutowa przerwa w dostępie do Internetu w sieci LTE. W tym czasie przeprowadzane będą planowe prace serwisowe polegające na aktualizacji oprogramowania systemu LTE.

» czytaj wiecej

Targi Rolnicze AGRO-PARK 2017
22 lutego 2017

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia X Jubileuszowej edycji Targów Rolniczych AGRO-PARK 2017, które odbędą się w dniach 4-5 marca 2017 roku na terenie Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. AGRO-PARK to impreza, która od lat z sukcesem integruje środowisko rolnicze, zaskakuje imponującą ekspozycją i przyciąga tysiące zwiedzających.

» czytaj wiecej

Zapraszamy do udziału w projekcie „Droga do sukcesu”
20 lutego 2017

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 21 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Droga do sukcesu”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

» czytaj wiecej