Urząd Gminy Wyryki

Wyryki 154, 22-205, Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 003
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Aktualności

W dniu 2 maja Urząd Gminy będzie nieczynny
21 kwietnia 2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 132/17 Wójta Gminy Wyryki z dnia 20 kwietnia 2017 roku dzień 2 maja 2017 roku (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy – w ramach odpracowywania tego dnia urząd będzie czynny 6 maja 2017 (sobota) w godzinach 7.30-15.30.

» czytaj wiecej

„Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE!”
6 kwietnia 2017

Polska Izba Młodych Przedsiębiorców oraz Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, zapraszają do udziału w projekcie „Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE!”. Jest on skierowany do osób w wieku 30+, pozostających bez pracy, planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

» czytaj wiecej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 dot. zjadliwej grypy ptaków
6 kwietnia 2017

Nastąpiła zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 6 kwietnia 2017 r.

» czytaj wiecej

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat - R.72241.1.17
6 kwietnia 2017

Wójt Gminy Wyryki informuje, że przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyryki. Nieruchomości posiadają uregulowany stan prawny w Sądzie Rejonowym we Włodawie i wolne są od obciążeń.

» czytaj wiecej

„Era młodych zawodowców”
27 marca 2017

Od 01.01.2017 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „Era młodych zawodowców”. Projekt skierowany jest do 100 (42K) osób młodych od 15 do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu m.in powiatu włodawskiego.

» czytaj wiecej

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń
21 marca 2017

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń.

» czytaj wiecej

„Start do kobiecego biznesu”
21 marca 2017

Firma Edotur Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Start do kobiecego biznesu”, w ramach którego można otrzymać bezzwrotną dotację na założenie firmy oraz finansowe wsparcie pomostowe na pierwsze 12 m-cy prowadzenia działalności.

» czytaj wiecej

Zaproszenie na szkolenie powiatowe dla rolników
21 marca 2017

28 marca Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Włodawie organizuje w Starostwie Powiatowym we Włodawie szkolenie ze zmian w płatnościach bezpośrednich w 2017 r. oraz z działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

» czytaj wiecej

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży - Kaplonosy
20 marca 2017

Wójt Gminy Wyryki, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży 1/2 prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Wyryki w drodze przetargu.

» czytaj wiecej

Zgłaszanie projektów do programu rewitalizacji
13 marca 2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, grupy nieformalne, fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, przedsiębiorców, organizacje wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie oraz instytucje działające na terenie i na rzecz Gminy Wyryki do składania propozycji swoich projektów do „Programu Rewitalizacji Gminy Wyryki”.

» czytaj wiecej