Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
7 stycznia 2019

Wójt Gminy Wyryki, informuje, że przeznacza do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyryk położone w miejscowość Lubień, Zahajki-Kolonia i Horostyta.

» czytaj wiecej

Harmonogram wywozu stałych odpadów komunalnych w 2019 roku
4 stycznia 2019

Urząd Gminy Wyryki udostępnia harmonogram wywozu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyryki na 2019 rok.

» czytaj wiecej

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wyryki
13 grudnia 2018

Wójt Gminy Wyryki zgodnie z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wyryki.

» czytaj wiecej

Nabór na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
26 listopada 2018

Wójt Gminy Wyryki ogłasza nabór na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrykach. Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie UG Wyryki w terminie do 10 grudnia 2018 r.

» czytaj wiecej

Transmisje sesji Rady Gminy Wyryki
8 listopada 2018

Od początku nowej kadencji samorządu rozpoczyna się stosowanie części nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej przez Sejm RP w dniu 11 stycznia 2018 r.

» czytaj wiecej

Drugi nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
7 listopada 2018

Informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

» czytaj wiecej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
29 października 2018

Wójt Gminy Wyryki, informuje, że przeznacza do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyryki.

» czytaj wiecej

Program Wzorowa Łazienka
26 września 2018

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24)

» czytaj wiecej

„Nagroda Trzeciego Sektora
17 września 2018

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu „Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej za działalność w sektorze pozarządowym.

» czytaj wiecej