Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Aktualności

Komunikat do właścicieli drobiu
24 stycznia 2020

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie z dnia 14 stycznia 2020 r.

» czytaj wiecej

Uwaga Rolnicy
24 stycznia 2020

Informuje, że zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2020 r.

» czytaj wiecej

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich
21 stycznia 2020

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

» czytaj wiecej

Pismo Wojewody Lubelskiego ws. ogniska ptasiej grypy
8 stycznia 2020

W związku z wystąpieniem ogniska wirusa ptasiej grypy typu H5N8 na terenie województwa lubelskiego, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka przekazuje informacje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu.

» czytaj wiecej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku
8 stycznia 2020

Urząd Gminy Wyryki udostępnia harmonogram wywozu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyryki na 2020 rok.

» czytaj wiecej

Bezpłatna pomoc prawna
8 stycznia 2020

Codziennie w dni robocze w Starostwie Powiatowym we Włodawie czynny jest punkt bezpłatnej obsługi prawnej. Raz w tygodniu prawnicy dyżurują także w Hańsku i Woli Uhruskiej.

» czytaj wiecej

Zmiany w płatnościach opłaty za odpady komunalne
2 stycznia 2020

Informujemy, że począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy

» czytaj wiecej

Zestaw pneumatyczny dla OSP Zahajki
12 grudnia 2019

W dniu 11 grudnia 2019 roku w Chełmie przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug przekazali zestawy pneumatyczne, które będą służyły strażakom z jednostek należących do KSRG w 24 gminach objętych projektem „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”.

» czytaj wiecej

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gminie Wyryki
10 grudnia 2019

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa lubelskiego, od czerwca 2011 roku. realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektu.

» czytaj wiecej